Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Abstrakt: Projekt zahrnuje vývoj specializované platformy pro analýzu DNA sekvencí se zaměřením na velké objemy dat, které budou zahrnovat požadované algoritmy pro identifikaci struktur jako jsou triplexy, kvadruplexy a pro analýzu proteinových motivů s reportovacími a vizualizačními nástroji a jejich ukládání ve vhodném databázovém systému. Navrhovaný software bude implementován jako webová služba a bude k dispozici online pro veřejné použití. Software bude použit pro charakterizaci a vyhodnocování lokálních DNA struktur v sekvencích DNA se zaměřením na možnost analýzy celých genomů a různých lokálních DNA struktur včetně triplexů a kvadruplexů.



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-II Inženýrská informatikaN-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.