Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Business analýza finanční kalkulačky
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Kupčík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Petr Kupčík, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zabývá sociálním pojištěním a následnou aplikací zákonných ustanovení při vytváření finanční kalkulačky, která dokáže spočítat dávky starobního, invalidního a pozůstalostních důchodu a nemocenského. Výsledné výpočty vychází z aktuálně platné legislativy a také přináší komparaci se situací, pokud klient předpokládá změny v důsledku vývoje demografie, respektive s dopadem demografického stárnutí na veřejné finance. Na základě zpracovaného bussiness plánu je doporučeno, jaká forma distribuce produktu je rentabilnější.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení