Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Business analýza finanční kalkulačky
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Práce se zabývá sociálním pojištěním a následnou aplikací zákonných ustanovení při vytváření finanční kalkulačky, která dokáže spočítat dávky starobního, invalidního a pozůstalostních důchodu a nemocenského. Výsledné výpočty vychází z aktuálně platné legislativy a také přináší komparaci se situací, pokud klient předpokládá změny v důsledku vývoje demografie, respektive s dopadem demografického stárnutí na veřejné finance. Na základě zpracovaného bussiness plánu je doporučeno, jaká forma distribuce produktu je rentabilnější.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení