Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Academic Integrity in Ukraine
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Abstrakt:
Diploma thesis will be pat of the joint project of FBE MENDELU and the Council of Europe. The author will be actively involved in data collection via questionnaires, structured interviews and publicly available resources. Selected data will be then evaluated -- with primary focus to the relations between academic integrity and economic indicators of particular country. The recommendations for higher education institutions as well as ministry of education of given country will be provided.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EMAJ Economics and Management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.