Přehled vypsaných témat - Ústav ekonomie (PEF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Komplexní analýza hospodářských cyklů, měření sladěnosti, faktorová analýza, datování cyklů, implikace pro hospodářskou politiku a pro další vývoj integračních procesů v EvropěOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.