Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Akademická etika na Ukrajině
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Abstrakt: Diplomová práce bude součástí projektu, na kterém PEF MENDELU spolupracuje s Radou Evropy. Autor/ka práce se bude aktivně podílet na sběru dat v dané zemi pomocí dotazníků, řízených rozhovorů a z veřejně dostupných zdrojů. Zvolenou část sesbíraných dat následně vyhodnotí -- s primárním ohledem na zkoumání souvislostí mezi akademickou etikou a ekonomickými ukazateli země. Součástí práce bude dále vypracování doporučení pro vysokoškolské instituce a ministerstvo školství dané země.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.