Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vliv neformálních institucí na veřejné finance
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Abstrakt:
Práce bude zkoumat vliv individuálních charakteristik z oblasti neformálních institucí (hodnoty, preference, postoje) na míru přerozdělování a její podporu ze strany veřejnosti.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
REK Reformy české a světové ekonomiky