Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČR
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Cíl práce: Identifikace hlavních faktorů ovlivňujících státní dluh ČR po roce 2000. Na základě rešerší odborné literatury vysvětlit základní souvislosti a důsledky existence státního dluhu. pomocí analýzy dat vysvětlit vývoj dynamiky dluhu ve sledovaném období a identifikovat hlavní faktory tohoto vývoje.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-HPS Hospodářská politika a správa

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.