Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Optimalizace výrobní struktury konkrétního podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Abstrakt: Vyuřití metod operačního výzkumu (zejména matematického programování) pro optimalizaci výrobního programu konkrétního podniku. Při zápisu na toto téma se předpokládá, že student má domluvenou spolupráci s podnikem, pro jehož plánování výroby jsou metody opračního výzkumu použitelné.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.