Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Plugin do redakčního systému Wordpress pro autoevaluaci s uchováním výsledků pro další analýzu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude ve zvoleném nástroji vytvořit plugin redakčního systému Wordpress pro autotestování studentů a učitelů a sebehodnocení institucí se zaměřením na oblast akademické etiky. Modul bude umožňovat prezentaci dat získaných z jednotlivých dotazníků daným respondentům, navíc také prezentaci souhrnných výsledků za všechny respondenty.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-SI Systémové inženýrství a informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.