Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vliv stresu suchem na variabilitu příčných rozměrů a distribuci jarních cév v kmeni dubu
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Summary: Stejně, jako existuje korelace mezi šířkou letokruhu a klimatickými daty, existuje i silná závislost mezi plochou jarních cév a úhrnem srážek v období od února do dubna. Plocha jarních cév může být použita jako ukazatel množství jarních srážek daného roku a umožní získat podrobnější signál z tohoto období než v případě šířek letokruhů. Střední velikost jarních cév zřejmě závisí na vlhkostních a teplotních podmínkách během pozdní zimy a brzkého jara. Velmi malé cévy jsou spojeny s intenzivními mrazy v zimě a začátkem jara. Meziroční variabilita plochy jarních cév dubů obsahuje silný ekofyziologický signál. Lze očekávat, že dlouhodobý stres suchem se projeví na variabilitě rozměrů jarních cév a jejich distribuci.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-BOTA BotanyD-BOTA-FOPHY Forest Phytology