Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Možnosti úpravy financování českého zdravotnictví
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Abstrakt: Záměrem práce je navrhnout možné kroky k úpravě stávajícího způsobu financování českého zdravotnictví za účelem posílení dlouhodobé udržitelnosti a transparentnosti. Základem práce bude podrobná analýza stávajícího stavu financování zdravotnictví. Dále bude provedena komparace modelů financování používaných v jiných zemích (s důrazem na země taktéž využívající Bismarckům model zdravotnického systému). U metod vybraných pro úpravu financování bude posouzena vhodnost jejich zavedení v ČR. Následně bude vytvořen a popsán postup pro jejich zavedení do praxe.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.