Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a jejich využitelnost
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Abstrakt: Záměrem diplomové práce je posoudit možnost zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Základním kritériem bude ekonomická výhodnost jejich použití pro firmy a tedy jejich motivace je využívat. Diplomová práce bude obsahovat analýzu zvolených nástrojů APZ používaných v Česku a ve vybraných zemích EU. Aplikační část bude zaměřena na sestavení ukazatelů, s jejichž pomocí bude možné posoudit ekonomickou výhodnost vybraných nástrojů. Analýza výsledků a jejich komparace s propočtem výnosů a nákladů při zapojení nástrojů v Česku nebo nepoužívaných. Formulace doporučení pro nositele HP ve smyslu zavedení nových nebo modifikace stávajících nástrojů. Nutnou podmínkou zadání tématu je zajištění dostupnosti ekonomických dat z firmy, která programy APZ využívá nebo by využívat mohla.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.