Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Dopady potenciální aplikace principů převodu práva užívání (IFRS16) v rámci SME
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Abstrakt: Dle možností autorky práce bude zaměřena na aplikaci ve vybrané účetní jednotce typu SME (klasifikace dle typické jednotky vymezené ve standardu IFRS pro SME), případně, pokud nebude nalezena vhodná firma aplikace bude provedena za využití dat z výročních zpráv na vzorku firem ve vybraném sektoru zjednodušnou metodikou. Téma rezervováno pro studentku Botsman.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení