Summary of topics offered - Department of Marketing and Trade (FBE)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Faktory rozvoje podnikání v cestovním ruchu ve venkovských oblastech
State of topic: approved (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Marketing and Trade - FBE
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Summary: Vymezení faktorů mající vliv na rozvoj podnikání v cestovním ruchu na venkově v kontextu evropského trhu, identifikace klíčových faktorů, zkoumání vlivu a vazeb mezi faktory; odhalení závislostí mezi faktory a charakteristikami zkoumaných jednotek (typ oblasti, charakter podnikání...); vymezení pozice faktoru kvalita a následná gap analýza; komparace se zahraničím; návrh strategie rozvoje podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru. Metody/nástroje: kvalitativní/kvantitativní výzkum, faktorová analýza, analýza hlavních komponent.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-EM Economics and managementD-EM-ME Business management and economics