Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Faktory rozvoje podnikání v cestovním ruchu ve venkovských oblastech
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Abstrakt:
Vymezení faktorů mající vliv na rozvoj podnikání v cestovním ruchu na venkově v kontextu evropského trhu, identifikace klíčových faktorů, zkoumání vlivu a vazeb mezi faktory; odhalení závislostí mezi faktory a charakteristikami zkoumaných jednotek (typ oblasti, charakter podnikání...); vymezení pozice faktoru kvalita a následná gap analýza; komparace se zahraničím; návrh strategie rozvoje podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru. Metody/nástroje: kvalitativní/kvantitativní výzkum, faktorová analýza, analýza hlavních komponent.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EM Ekonomika a management
D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku