Summary of topics offered - Department of Marketing and Trade (FBE)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech v kontextu výběru destinace.
State of topic: approved (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Marketing and Trade - FBE
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Summary: Cílem bude prozkoumat faktory udržitelného cestovního ruchu a identifikovat jejich vliv na vnímání kvality destinace cestovního ruchu a na rozhodování o návštěvě konkrétní destinace. Primární data budou zpracována pomocí vícerozměrných statistických metod (shluková analýza, faktorová analýza). Dílčím cílem bude vymezení nově vznikajících segmentů v kontextu udržitelnosti. Součástí práce by mělo být i odhalení postoje poskytovatelů služeb v cestovním ruchu k trvale udržitelným principům. Výstupy by měly být využitelné, jak v oblasti destinačního managementu, tak pro jednotlivé poskytovatele služeb v cestovním ruchu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-EM Economics and managementD-EM-ME Business management and economics