Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech v kontextu výběru destinace.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem bude prozkoumat faktory udržitelného cestovního ruchu a identifikovat jejich vliv na vnímání kvality destinace cestovního ruchu a na rozhodování o návštěvě konkrétní destinace. Primární data budou zpracována pomocí vícerozměrných statistických metod (shluková analýza, faktorová analýza). Dílčím cílem bude vymezení nově vznikajících segmentů v kontextu udržitelnosti. Součástí práce by mělo být i odhalení postoje poskytovatelů služeb v cestovním ruchu k trvale udržitelným principům. Výstupy by měly být využitelné, jak v oblasti destinačního managementu, tak pro jednotlivé poskytovatele služeb v cestovním ruchu.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EM Ekonomika a management
D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku