Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech v kontextu výběru destinace.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem bude prozkoumat faktory udržitelného cestovního ruchu a identifikovat jejich vliv na vnímání kvality destinace cestovního ruchu a na rozhodování o návštěvě konkrétní destinace. Primární data budou zpracována pomocí vícerozměrných statistických metod (shluková analýza, faktorová analýza). Dílčím cílem bude vymezení nově vznikajících segmentů v kontextu udržitelnosti. Součástí práce by mělo být i odhalení postoje poskytovatelů služeb v cestovním ruchu k trvale udržitelným principům. Výstupy by měly být využitelné, jak v oblasti destinačního managementu, tak pro jednotlivé poskytovatele služeb v cestovním ruchu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku-- nezadáno --