Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Vliv výstavby a provozu SINGLETRAIL Moravský kras na poškození okolních dřevin
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Hodnocení bude prováděno ve dvou termínech: jaro (cca květen) a podzim (cca říjen). V jarním termínu bude provedeno: hodnocení stavu korun dle metodiky ICP Forests (Eichhorn et al. 2010) rozšířené o charakteristiky habituální diagnostiky dle Cudlín et al. (2001); inventarizace poškození kmenů a kořenových náběhů (zjištění nových poškození včetně zjištění velikosti rány, hloubky a jejího umístění, kontrola stavu starých poškození); zjištění případné prezence symptomů napadaní hmyzími škůdci. V podzimním termínu bude provedeno: inventarizace poškození kmenů a kořenových náběhů (zjištění nových poškození včetně zjištění velikosti rány, hloubky a jejího umístění, kontrola stavu starých poškození); zjištění prezence houbových chorob. Symptomy napadení biotickými činiteli budou popsány dle metodiky ICP Forests (Eichhorn et al. 2010).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny