Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: NASA and the media gap
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Abstrakt: The research question is whether there are media that are biased towards NASA and its activities. The aim of the thesis is to identify differences in reporting the news related to NASA and its activities. The thesis should conclude with recommendations for applied astromarketing and suggest how to work with media within the analyzed area. Práce bude náročná na sběr dat a bude psána v anglickém jazyce.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFOSEK Odborný seminář - Ekonomie