Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Optimalizce klíčových procesů v podnicích DZP
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na analýzu nejnovějších poznatků v oblasti moderních přístupů, metod, nástrojů řízení a optimalizace procesů. Cílem práce je návrh vhodných metod, jako i komplexního modelu pro optimalizaci klíčových procesů s ohledem na specifika dřevozpracujících podniků.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EMNG Ekonomika a management
D-EMNG-EMOPZ Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů