Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Systém na podporu manažerského rozhodování v ekonomice smíšených lesů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Abstrakt: Pro ekologicky udržitelné lesnictví ve střední Evropě je zásadní neprodlený přechod od umělých jednodruhových smrkových porostů k přirozeným smíšeným lesům. Ačkoliv je tento fakt odbornou veřejností všeobecně akceptován, proces konverze je v České republice příliš pomalý. Příčinou je ekonomický rozměr konverze: jednodruhové smrkové porosty jsou ekonomicky výhodné a přestože se očekává, že smíšené lesy budou z ekonomického hlediska srovnatelné, samotný dlouhodobý proces konverze má neznámé ekonomické dopady. Cílem disertační práce je provést základní výzkum manažerského rozhodování v lesnictví v České republice na základě zpracování originálních primárních dat, identifikovat kritéria, vlivy a vazby v rozhodovacím procesu a zformulovat systém na podporu rozhodování o konverzi lesa v podmínkách ČR při ekonomicko-ekologických kritériích a s danými legislativními a technologickými vazbami. Student zpracovávající téma musí mít velmi dobré znalosti optimalizačních i statistických metod a musí být ochoten se zorientovat ve specifické lesnicko-ekonomické problematice. Student bude součástí týmu řešícího projekt Grantové agentury České republiky č. 18-08078S, bude mít přístup k unikátním rozsáhlým datům, svou práci bude prezentovat na kvalitních zahraničních konferencích; výsledky dizertace mohou aspirovat na publikaci v prestižním zahraničním časopise.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management