Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Ochrana spotřebitele ve finančním právu
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je posouzení ochrany spotřebitele ve finančním právu se zaměřením na konkrétní příklady a oblasti a se zaměřením na nové trendy v této oblasti a dopady do praxe.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení