Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce nahrnout zadávací podmínky, požadavky na kvalifikaci a kritéria hodnocení nabídek tak, aby zohledňovaly aspekty sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení