Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zadávání veřejných zakázek
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je na základě kvantitavní a kvalitativní analýzy posoudit zadávání veřejných zakázek u konkrétního zadavatele a navrhnout doporučení ke zlepšení.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení