Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Rozpočet obce
State of topic: approved (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Law and Social Sciences - FBE
Max. no. of students:
5
Proposed by: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Summary:
Cíle práce je posoudit rozpočet konkrétní obce z pohledu právního finančního a ekonomického a navrhnout na základě provedené analýzy doporučení ke zlepšení hospodaření takové obce.

There are no limitations of the topic