Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Hodnocení synchronicity hospodářských cyklů zemí Evropy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt: V rámci závěrečné práce student aplikuje metody vhodné k identifikaci hospodářského cyklu vybraných zemí Evropy na datech reálného HDP nebo indexu průmyslové produkce. Několika různými metodami zhodnotí sladěnost hospodářského cyklu vybraných zemí. Získané číselné výsledky interpretuje z ekonomického hlediska.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFEKM2 Ekonometrie II