Prehľad vypísaných tém - Ústav účetnictví a daní (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zdaňování příjmů uměleckých profesí
Stav témy: schválené (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav účetnictví a daní - PEF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem je zaměřit se na specifika zdaňování příjmů umělců, upozornit na problematická ustanovení a navrhnout řešení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia