Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Zdaňování příjmů uměleckých profesí
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem je zaměřit se na specifika zdaňování příjmů umělců, upozornit na problematická ustanovení a navrhnout řešení.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení