Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Měření eroze korporátních daňových základů v České republice
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
The of the dissertation is to quantify the impacts of the base erosion and profit shifting of the corporate entities resident in the Czech Republic on the budget revenues in the Czech Republic and based on the research results in wider up-to-date economic consequences to formulate the recommendations for the taxation policy of the Czech Republic
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-HPS Hospodářská politika a správa
D-HPS-F Finance