Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Specifika účtování a oceňování v zemědělství
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michaela Krejčová
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Michaela Krejčová
Abstrakt: Práce se bude zabývát účtováním ekonomických transakcí vznikajících v důsledku provozování zemědělské výroby a v lesnictví, a následně jejich zobrazením v účetní závěrce podniku. Praktických přínosem práce bude rovněž zpracování problematiky kalkulací, která je klíčová pro správné vstupní ocenění zemědělské produkce. V oblasti účetnictví se práce nespokojí pouze s výkladem účetních postupů a metod dle české právní úpravy ale zmíní i mezinárodní úpravou účetnictví, resp. výkaznictví, v této oblasti – zejména Mezinárodní účetní standarde IAS 41.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení