Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Optimalizace procesu uzavírání smluv
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude na základě znalosti pravidel uzavírání obchodních smluv, navrhnout doporučení pro optimalizaci procesu uzavírání smluv v praxi konkrétního závodu. Předcházet bude provedení analýzy uzavírání smluv, identifikace případných nedostatků, odhad ekonomických dopadů nekvalitních smluv na hospodaření závodu, navržení opatření, která povedou k zamezení negativních ekonomických a právních dopadů na smluvní strany. Zhodnocení změn právní úpravy smluvního práva po rekodifikaci soukromého práva v ČR.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.