Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Role vinařství a vinohradnictví v rozvoji vybraných regionů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Disertační práce bude zaměřena na posouzení sociálně-ekonomických a environmentálních souvislostí trvale udržitelného multifunkčního vinohradnictví a vinařství ve vybraných regionech.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management