Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Abstrakt:
Cílem disertační práce bude posouzení přínosu malých a středních podniků ve vybraném regionu z pohledu zejména ekonomických a sociálních aspektů, s přihlédnutím i k dopadu hospodaření podniků na životní prostředí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management