Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Role agrárního sektoru ve vývoji regionu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Abstrakt: Práce bude věnována výzkumu role, pozice a přínosu podniků zemědělství a navazujících fází agrárního sektoru ve vývoji regionů, v podmínkách gloalizace prostředí agrobyznysu, se zaměřením na vybrané regiony v rámci zemí V4.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku-- nezadáno --