Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Role agrárního sektoru ve vývoji regionu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Abstrakt: Práce bude věnována výzkumu role, pozice a přínosu podniků zemědělství a navazujících fází agrárního sektoru ve vývoji regionů, v podmínkách gloalizace prostředí agrobyznysu, se zaměřením na vybrané regiony v rámci zemí V4.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku