Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Aplikace principů systémové integrace při nasazení IS v obchodní firmě
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je zhodnocení a analýza současného stavu zpracování procesů ve firmě a popis projektu implementace inovací IS formou systémové integrace. Součástí práce bude modelování procesů a vytyčení základních potřeb a inovací z pohledu technologického a manažerského a návrh strategie následné integrace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SI Systémové inženýrství a informatikaN-SI-EI Ekonomická informatika
N-II Inženýrská informatikaN-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.