Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Aplikace principů systémové integrace při nasazení IS v obchodní firmě
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnocení a analýza současného stavu zpracování procesů ve firmě a popis projektu implementace inovací IS formou systémové integrace. Součástí práce bude modelování procesů a vytyčení základních potřeb a inovací z pohledu technologického a manažerského a návrh strategie následné integrace.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-SI-EI Ekonomická informatika
N-II Inženýrská informatikaN-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.