Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Implementace systému SAP ve středních firmách
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je identifikovat důvody pro zavedení, případně nezavedení informačního systému SAP ve firmě, definovat jeho subsystémy a rozdíly mezi nimi, dále vymezit čím se tento IS odlišuje oproti ostatním informačním systémům. Dílčím cílem práce je vyčíslit finanční náročnost zavedení SAPu a srovnání cen s konkurencí a poskytnout přehled potenciálnímu zájemci o zavedení systému SAP ve firmě.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.