Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Čítač průchodů založený na platformě arduino
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Abstrakt: Pro potřeby zjišťování pohybu osob na fakultě PEF vytvořte zařízení, které je schopné určit počet příchodů do počítačové učebny. K řešení využijte platformu Arduino Nano a dvojici infračervených senzorů se středním dosahem. Zařízení je k dispozici ve fázi ověřeného konceptu. Předmětem práce je úprava kódu, návrh usazení modelu do pouzdra a systematické testování funkčnosti zařízení. Existující prototyp je rovněž možné upravit či vylepšit dle možností a oblasti zájmu studenta.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-II Inženýrská informatikaB-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.