Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Řízení dopravníkového pásu a přidružených periferií
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je využití platformy compactRIO a NI LabVIEW pro řízení dopravníkového pásu, spínání osvětlení LED pásů a snímání obrazu z kamery připojené pomocí rozhraní USB Vision 3.0. Studentovi je v laboratoři Q11 k dispozici dopravníkový pás včetně pohonu, LED pásky a různé typy kamer včetně objektivů. Platforma cRIO je vybavena potřebnými kartami určenými pro řešení zadaného problému. Student se tedy musí blíže seznámit s prostředím LabVIEW a způsobem vývoje pro uvedenou platformu a následně implementovat kód v NI LabVIEW.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-II Inženýrská informatika
B-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.