Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Řízení dopravníkového pásu a přidružených periferií
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je využití platformy compactRIO a NI LabVIEW pro řízení dopravníkového pásu, spínání osvětlení LED pásů a snímání obrazu z kamery připojené pomocí rozhraní USB Vision 3.0. Studentovi je v laboratoři Q11 k dispozici dopravníkový pás včetně pohonu, LED pásky a různé typy kamer včetně objektivů. Platforma cRIO je vybavena potřebnými kartami určenými pro řešení zadaného problému. Student se tedy musí blíže seznámit s prostředím LabVIEW a způsobem vývoje pro uvedenou platformu a následně implementovat kód v NI LabVIEW.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-II Inženýrská informatikaB-II-ARI Automatizace řízení a informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.