Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Řízení dvouvrtulového stroje v reálném čase
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je návrh řídicího algoritmu bikoptéry s využití platformy NI compactRIO a LabVIEW. Předmětem zájmu jsou především algoritmy řízení nelineárních soustav a posouzení možností uvedené hardware i software platformy. Studentovi je k dispozici veškeré potřebné vybavení včetně modelu bikoptéry s výklopně uloženými rotory usazené v bezpečnostním testovacím rámu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-II Inženýrská informatikaN-II-ARI Automatizace řízení a informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.