Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Řízení dvouvrtulového stroje v reálném čase
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je návrh řídicího algoritmu bikoptéry s využití platformy NI compactRIO a LabVIEW. Předmětem zájmu jsou především algoritmy řízení nelineárních soustav a posouzení možností uvedené hardware i software platformy. Studentovi je k dispozici veškeré potřebné vybavení včetně modelu bikoptéry s výklopně uloženými rotory usazené v bezpečnostním testovacím rámu.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-II Inženýrská informatika
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.