Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Využití analýzy obrazu pro řízení robotu Delta
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Abstrakt: Práce je zaměřena na návrh řídicí jednotky robotu Delta. Pro řešení práce má student k dispozici funkční prototyp robotu Delta nacházející se v laboratoři Q11. Jedná se o paralelní kinematický mechanismus běžně využívaný například u 3D tiskáren. A dále jsou k dispozici profesionální kamery a objektivy s rozhraním USB3.0 Vision. Práce by se měla zabývat návrhem a realizací vybrané manipulační úlohy, ve které je analýzy obrazu využito pro rozpoznávání objektů v pracovním prostoru stroje. Téma lze rozvinout do různých zadání BP případně DP, které řeší zpracování obrazu, řízení, plánování trajektorie nebo implementaci v konkrétním hardware apod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-II Inženýrská informatikaN-II-ARI Automatizace řízení a informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.