Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Ochrana nehmotných věcí v praxi obchodního závodu
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je na základě analýzy situace ve vybraném obchodním závodu, identifikovat problémy ochrany jednotlivých předmětů práva duševního vlastnictví v praxi, tj. zabývat se ochranou autorských děl, vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů, práv k odrůdám rostlin, know-how, ochranných známek, doménových jmen a dalších s ohledem na jejich využití v konkrétním obchodním závodu. Dále zhodnotit případné ekonomické dopady nedostatečné nebo žádné právní ochrany těchto nehmotných věcí. Následně formulovat doporučení a právní postupy ochrany pro konkrétního podnikatele.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.