Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ochrana nehmotných věcí v praxi obchodního závodu
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je na základě analýzy situace ve vybraném obchodním závodu, identifikovat problémy ochrany jednotlivých předmětů práva duševního vlastnictví v praxi, tj. zabývat se ochranou autorských děl, vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů, práv k odrůdám rostlin, know-how, ochranných známek, doménových jmen a dalších s ohledem na jejich využití v konkrétním obchodním závodu. Dále zhodnotit případné ekonomické dopady nedostatečné nebo žádné právní ochrany těchto nehmotných věcí. Následně formulovat doporučení a právní postupy ochrany pro konkrétního podnikatele.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.