Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Spotřebitelské chování na vybraném trhu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Naďa Hazuchová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Mgr. Ing. Naďa Hazuchová, Ph.D.
Abstrakt: Diplomová práce se bude zabývat spotřebním chováním na vybraném trhu. V práci budou využity techniky marketingového výzkumu. Výstupem práce bude určení faktorů, které ovlivňují chování spotřebitelů na vybraném trhu, charakteristika segmentů a stanovení doporučení pro subjekty na trhu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.