Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Důvěryhodné úložiště dle nařízení eIDAS a standardu AdES
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D.
Abstrakt: Závěrečná práce se zaměřuje na návrh a řešení důvěryhodného úložiště dle nařízení eIDAS. Analýza návrhu má vycházet z aktuální legislativy ČR a EÚ, přičemž musí zohledňovat definované evropské technické normy ETSI pro archiv a práci s elektronickými dokumenty. Výslední řešení má pracovat s elektronickým podpisem typu XAdES, CAdES a PAdES. Unikátnost řešení má vyplývat z uplatnění cloudových technologií, využití open-source možností a návrhu transakce zpracování elektronických dokumentů o velikosti několika terabytů s ohledem na odezvu aplikace.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení