Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Environmentální manažerské účetnictví ve vybraném podniku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Habanec
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Petr Habanec
Abstrakt: Práce se zabývá zavedením environmentálního manažerského účetnictví ve vybraném podniku. V rámci praktické části práce budou identifikovány a alokovány environmentální náklady tak, aby došlo ke zlepšení systému sledování environmentálních nákladů a vyhodnocení environmentální situace podniku. Rovněž navrženy možnosti zavedení environmentálního manažerského účetnictví ve vybraném podniku.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení