Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Využití metod operačního výzkumu při řízení podniku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
V rámci DP bude na základě analýzy aktuálních problémů konkrétního podniku navrženo jejich řešení založené na využití adekvátních metod operačního výzkumu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
EMM Ekonomicko-matematické metody