Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Klima a vztahy na střední odborné škole
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Student se zaměří na klima a vztahy na střední odborné škole jako východisko pro kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu na SOŠ. Předpokladem je kvantitativní výzkum mezi učiteli, příp. kvalitativní (osobní zkušenost učitelů např. s šikanou na pracovišti, která narušuje klima školy). Volba analýzy v souladu se zvolenou výzkoumnou strategií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UOP Teaching Specialized Subjects
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.