Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Klima a vztahy na střední odborné škole
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Student se zaměří na klima a vztahy na střední odborné škole jako východisko pro kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu na SOŠ. Předpokladem je kvantitativní výzkum mezi učiteli, příp. kvalitativní (osobní zkušenost učitelů např. s šikanou na pracovišti, která narušuje klima školy). Volba analýzy v souladu se zvolenou výzkoumnou strategií.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UOP Učitelství odborných předmětů
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.