Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Summary:
V kontextu zvyšující se agrese žáků vůči pedagogům se student zaměří na analýzu tohoto jevu v prostředí středních odborných škol z pohledu pedagogů. Student se na téma může zaměřit ze dvou úhlů pohledu - kvantitativně (zmapuje zkušenosti s agresí u většího počtu učitelů) nebo kvalitativně (zaměří se na zkušenosti učitelů, kteří zažili agresi ze strany žáků). Volba strategie vyplyne z reálné dostupnosti výzkumného souboru.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogyB-SP-UOP Teaching Specialized Subjects
B-SP Specialisation in pedagogyB-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.